Зеолитът и транспортирането на кръвната захар

Както зеолитът, като йонна помпа отстранява излишния протон и балансира стойността на РH в организма, така, на същия принцип, допринася за намаляване нивото на глюкоза в кръвта и предотвратява усложненията при диабет.
Зеолитът транспортира кръвната захар без помощта на инсулин и допринася за удължаване на живота на инсулинозависимите диабетици.

Tags: