Wait when page loaded

02 4445333; 0884176777 ЗА ПОРЪЧКА НАД 69лв БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!

office@zeolife.bg

Скали, съдържащи клиноптилолит имат широко приложение в производството в бившия СССР, Япония, България, Чехословакия и няколко други страни, с цел повишаване на производителността на селскостопанските животни. Основната и най-голямата област на приложение на зеолита е в животновъдството, където същият се използва с цел храненето на добитък и други животни. Освен това, природните зеолити се използват за ароматизиране и подобряване на санитарно-хигиенните условия в животновъдните обекти. Има доказана целесъобразност на използването им за ветеринарните препарати за профилактика и лечение на стомашно-чревни заболявания при животните както и в някои други области.

Зеолитите, разглеждани като хранителна добавка показват различни ефекти върху организма на селскостопанските животни и птици, което е определено от техния комплекс от физични и химични свойства: адсорбционни, катионно-обменни; каталитични и други. Абразивните свойства на зеолита допринасят за оситняване на храна, което подобрява нейното храносмилане и използване. С притежание на подвижните обменни катиони, зеолитът регулира в организма отношенията между калий, калций и натрий; подобряват усвояването на желязото и други ценни микроелементи, показват отразяващ стабилизиращ ефект върху киселинността на стомашния сок и концентрацията на амониев азот: адсорбират и изхвърлят от тялото токсични продукти, които идват с храна и които се оформят в процеса на храносмилането. Връзката на  клиноптилолита към амониеви йони позволява да се увеличи дозата и приемането на амониев азот и карбамид във фуражните смеси, като  амониева форма на зеолита да се използва като хранителна добавка  по отношение на съдържанието на азота. Приемането на азота в присъствието на клиноптилолит значително се увеличава. Зеолитът има положителен ефект върху стабилността на червата, намалява количеството на вредните микроорганизми в стомашно-чревния тракт – активизира обменните процеси в организма.

Общият ефект от действията на зеолита върху организма на добитъка и птиците е видим в увеличението на тяхната продуктивност. Видимо е намаляване на заболеваемостта, като се наблюдава увеличено опазване на добитъка и подобряване на показателите за качеството на продуктите: месо, мляко, вълна и т.н. В месото на биволите се наблюдава понижаване на водното съдържание и съдържание на пепел, а същото така се наблюдава и увеличаване на процента на мазнините в млякото и подобряване качеството на свинското месо.

Данните показват, че чрез усвояването на храната със зеолитите се намалява въздействието на топлинен стрес на животните, при малките (сучещи) прасета е повишена устойчивост на ниски температури, намалява от 1.5 до 5 пъти броя на мъртвородените прасенца и заплодени свине майки, наблюдават се и други положителни ефекти.

Ефективността на действието на добавянето на клиноптилолит към храната върху  продуктивността на селскостопанските животни и птици зависи от много фактори:

съдържанието на Клиноптилолит, неговия състав, типа на обменни катиони, Физико-химични свойства;

дозировката и условия на зърно;

формата на състава на пълната стойност и баланс на храната според протеини и други компоненти;

възрастта и състоянието на животните и птиците;

условията в животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни.

С цел ускори на положителните ефекти върху продуктивността на селскостопанските животни и птици, зеолити предназначени за консумация, могат да се обогатяват с микроелементи или да се комбинират с богат производствен отпадък.

Животновъдство

Извършени са многобройни изпитвания с цел определяне на ефективността на природните зеолити върху различен добитък- преживни животни, свине, овце и други, чиито резултати бяха потвърдени чрез използването в производствените условия. Зеолити, които се прилагат като хранителните добавки, повишават продуктивността на селскостопанските животни (нарастване на живото тегло, увеличаване на мляко, вълна и т.н.), по-ниски разходи за храна за единица продукция, увеличаване на опазване на животните вследствие на което и по-ниските производствени разходи за единица продукция.

Потомство на едър рогат добитък. В повечето случаи, оптималната доза на клиноптилолит, при  храненето на телета се намира в границите на 3-5% от теглото на комбинираната храна или суха маса от други видове и форми, които се прилагат в храненето на добитъка. При големи дози и в някои случаи се наблюдава намаляване на ефективността и други.

Оптимален размер до 1 мм.

При оптималното дозиране и липсата на отрицателно влияние,  нарастване на живото тегло на  потомство на едрия рогат добитък е от 3-5 до12-14%, разходи за храна за единица живото тегло или за единица продукция се намалява от 4-5 до 12-15%. Наблюдава се  увеличение на приемането на хранителни вещества с 2.5 до 74%. В случай на недостиг на протеини и добавяне на карбацид и зеолит към храната за животни, увеличение на потомството на добитъка е 5% по-голямо, отколкото само при един карбамид. Максималната ефективност на зеолитите е видима в регионите с недостатъчно и недобре балансирани хранителни елементи. В редицата експерименти се наблюдава намаляване на заболеваемостта и увеличаване на опазване на потомството на добитъка. Положителен ефект е видим при прилагането на зеолити от гледна точка на средствата за профилактика и лечение на стомашно-чревни заболявания. В експеримента, проведен с 1200 бр. биволи при прилагането на зеолитните скали в доза от 0,5 г на kg живото тегло, заболеваемостта на стомашно-чревния тракт е намалена с 23%, на дихателните органи с 17%, като смъртността е намалена с 19%. В същото време нарастването на живото тегло се увеличи с 14%. Морденит, в сравнение с клиноптилолита показва по-малко ефективност.

Млечни крави. Действието на зеолита е аналогично, както и при потомството на добитъка. Оптималните дози от 3-5%. Доене на кравите се увеличава с 5-15%,  разходите за храна са по-ниски с 5-12%, намалява честотата на заболеваемостта, млечната мазнина се увеличава с 1,5%. В сравнение с бентонит е видима по-голяма ефективност на клиноптилолита, млечната мазнина се е увеличила съответно с 8.3 и 4.6%.

При дохранване на северните елени с Клиноптилолитните скали в доза от 0,5 г по кг живо тегло, живото тегло се увеличи с 2-3%, и същото се запази с  5,6%.

Свине. За малките (сучещи) прасета и прасета хранени със суха храна, оптималната доза е 2-3% от теглото на сухата храна. При увеличение на дозата, ефективността се намалява. За малките прасета в първите 10-15 дни от живота им за профилактика на  стомашна-чревните заболявания е целесъобразно да се увеличи дозата от 50-70 грама за прасето на ден, веднъж, преди сутрешното хранене.

При използването на зеолитово дохранване нарастване на живото тегло на свинете се увеличава с 2-10%, в някои случаи до 15-16%, поддържане на броя на животните се увеличи до 3-6%, понякога до 10-16%, разход на храна е намален с 4-l0%, в някои експерименти до 17%. Наблюдава се понижаване заболеваемостта на стомашно-чревния тракт. Клиноптилолит в доза 20% от сухата материя  през  деня и през нощта се използвал за лечение на прасета, които са страдали от диария. В производствения експеримент с 8,5 хиляди сучещи прасета, в резултат на прилагането на зеолитово дохранване, заболеваемостта се намали с 6-7 пъти, поддържане на броя на животните се увеличи с 4,3% като нарастване на живото  тегло се увеличи с 9,5%.

При храненето на потомството на свинете с течна храна, остатъци от храната или с концентратна-кореноплодна  храна, допълнителна оптимална доза е 5%, като за  заплодени и кърмещите свине майки 4-5%. Прасетата могат да консумират зеолит на прах в чист вид. В някои експерименти, на прасетата е бил предоставен свободен достъп до коритото за хранене със зеолита, което е увеличило неговия  положителен ефект. При хранене на свинете с допълнително включване на зеолит като добавката, е наблюдавано нарастване на живото  тегло с 6-12%, разходите за храна са намалели с 5-17 %. Наблюдавано е намаляване на разходите за производство на маса. Наблюдавано е намаляване на соленост на месото до 7.3%. При заплодени и кърмещите свине майки наблюдавано е увеличение на живото тегло с 5-14%,  поддържане на броя на животните се увеличи, разходите за храна са намалели с 10.5%, като се увеличи живото тегло на потомството и поддържане на броя на свинете.

Овце. При използването на зеолита в дозировката  2-5% от теглото на сухата маса за хранене, с 2% увеличи поддържане на броя на агнета-сукалчета, нарастване на живото тегло се увеличи с 18-20% както и производството на вълна с 14-16%. В производствения експериментът с овце с бялата вълна се наблюдава нарастване на живото  тегло, приход от изчепкана и изпрана (чиста) вълна се е увеличил с 6,5%, дължината на вълната се е увеличила с 1 см, както нейната здравина. При възрастните, под влиянието на зеолит, се наблюдава преживянето и приемането на храна с 6-12%, на азот с 46,9%, фосфор с 26,7%. Намален е разхода на храна за животни, наблюдава се нарастване на живото  тегло, налице е увеличаване на плътността на руното, количество вълна се увеличило с 7-8%, а също така се увеличава  качеството на вълна. Излишният калий предизвиква диария при овцете. Зеолит регулира минерален обмен в организма, намалява съдържание на калий, като резултат на това се намалява заболеваемостта от диария и се увеличава продуктивността, поддържане и запазването на овцете.

Животните, развъждани за ценна кожа с косъм. Установено е положителното влияние на клиноптилолит в дози от 2-3% и други при развъждане лисици и норки. Под влиянието на зеолита се наблюдава подобряване на размяната  на реакцията в организма на животните, намалява заболеваемостта, увеличено е поддържане и запазването на животните,  наблюдава се нарастване на живото  тегло, подобрява се качеството на непреработени ценни кожи с косъм. При черно-сивите лисици живото тегло се увеличава с 9-16%. При доза от 3% клиноптилолитовите скали от теглото на сухата храна при  сребристо-черни лисици наблюдава се намаляване на заболеваемостта с 50-70% и смъртността, като плодородие се е увеличило с 12-15%. Клиноптилолит показва по-голям ефект върху продуктивността на животните от колкото други видове и форми на природни минерали за стимулиране и дохранване.

При използване на клиноптилолит с цел дохранване и стимулиране на кравите, при доенето се наблюдава увеличение с 8,4%, като при използване на бентонит – с 4,6%; разходите за фураж за 1 кг мляко са се понижили съответно с 8,4% респективно с 4,2%; масленост на мляко при използване на клиноптилолит с цел дохранване и стимулиране са увеличила повече от колкото с Бентонит. Най-високата ефективност имат калциеви и калиево-калциеви клиноптилолити. Натриева форма на клиноптилолит в по-малка степен влияе върху увеличаване на продуктивността на животните.

Установено е, че клиноптилолит не е показвал отрицателно въздействие върху органолептични, физико-химични и бактериологични показатели  на живото  тегло на едър рогат добитък и свине. Месото и бульонът не се придобили странен вкус и миризма. Общо микробно осеменяване се е запазило в нивото или под границата. Биологичната стойност на масата в няколкократно се е увеличила в сравнение с границата. Под влиянието на клиноптилолита се наблюдава увеличаване на съдържанието на калций в млякото с 16%, на фосфор с 10.5% както и на витамин ‘’B’’, аскорбинова киселина и някои микроелементи.

Птицевъдство

Направени са множество научни изследвания на зеолита в най-различни форми с различни дози, за да се определи влиянието на зеолита върху продуктивността на домашни птици – кокошки, патици, гъски и други. Установено е, че влиянието на зеолита върху развитието и продуктивността на птиците  е до голяма степен аналогично на тяхното въздействие върху селскостопанските животни. Наблюдава се, че зеолити ускоряване оситняване на храна и увеличава храносмилането и стабилността на храната, регулира отношенията между калай, калций, натрий в организма на птиците, подобряват усвояване на тъканите с желязо и други микроелементи, като са видими и други разни положителни въздействие върху функцията и развитието на организма. В резултат на това,  увеличава се продуктивността на нарастването на живото  тегло, стойността на яйца, понижаване на  заболеваемостта, увеличава стабилността спрямо неблагоприятните влияния, поддържане и запазването на  птиците, подобряват се различни качествените характеристики на птичето месо и яйцата.

По отношение на хранителни добавки, при храненето на домашни птици е използван клиноптилолит, а също така и някаква форма на синтетични зеолити. В няколко изпитвания се наблюдава  положително влияние на синтетичните зеолити върху продуктивността на птиците, като при другите е получен отрицателен ефект от използването на синтетичните зеолити  CaA и NaA върху растежа  и развитието на пилешките яйце.

В повечето изпитвания е установено, че при използването на оптимални дози на скалите съдържащи клиноптилолит при домашните птици са прилагани добавки в количеството от 3-5% от сухото тегло на храната, с оптималния размер – фракция 1-3 мм.

Зеолитът се смесва с фуража в коритото за фураж или се добавя на ръка. Установено е, че при другите птици – със същите условия на клиноптилолитната скала от същото находище, се наблюдава, но като цяло с положителни резултати, но според тези или други показатели на продуктивността на птиците различни ефекти, причинени от различия в състава и от гледна точка на балансиране на храните и условията на съдържание.

В тази и друга мярка се различават с взаимни действие според ефективността върху птиците, с резултатите получени и с прилагане на едни и същите дози и при същите условия на Клиноптилолитните скали от различни находища.

В повечето тестове, извършени с оптималните дози на зеолита, е установено увеличение не живото тегло и увеличение на поддържане и запазването на  птиците.

Във всички случаи, дори и тогава, когато не е имало подобряване на други показатели за продуктивността, като например при по-високи дози на зеолит, се наблюдава намаляване на разходите за храна за единица продукция. При различни форми на птици са получени следните резултати за влиянието върху дохранването с клиноптилолит.

Хранени бройлери. В по-голямата част от работата с оптималната доза на клиноптилолит (3-5% понякога до 6%) е регистрирано нарастването на живото  тегло  на пилета с 3-10% в някои експерименти с 17%; поддържане и запазването на  птиците се е увеличило с 2.0-10.0%, средно с 4-5%; разходите за храна са намалели с 3,2-10%, понякога до 19%. В производствените условия в различни фабрики за обработка на домашни птици при изпитването, обхващащо от десетки хиляди до един милион броя птици в повечето случаи е установено нарастването на живото тегло на бройлерите от 3-10% до 17-18%; поддържане и запазването на  птиците се е увеличило с 0.2-8.3%;  намаление на разходите за храна е регистрирано с 2,8%-14,6%. Себестойност на единицата на нарастване на живото тегло при изпитване на 1 милион бр. птици е намалена с 9,5%;  поддържане и запазването на  птиците се е увеличило с 8,3%; разходите за храна за единицата на нарастване на живото тегло намаляват с 14.6%. В някои изпитвания се наблюдава нарастване на живото тегло  при петли (10,5%), отколкото при кокошки – носачки.

Кокошки-носачки. При дохранване и стимулиране на кокошките-носачки с клиноптилолитовите скали, в лабораторни експерименти както и в производствените условия, в дози от 3-6% снасянето на  яйца се увеличило с 3-10%, понякога до 20%, поддържане и запазването на  кокошките –носачки се е увеличило с 0,4% -7,3%, разходите за храна за единица продукция се намаляват с 5-10%. В редицата от изпитвания е регистрирано нарастване на живото тегло  на кокошките с 1.9-10.3%. Наблюдава се увеличение на размера на яйца 1,7-2% и по-голямата здравина на черупката им, наблюдава се увеличение на съдържанието на каротин, витамин А и В2. В отделни случаи, положително въздействие върху снасянето на яйца и поддържане и запазването на  кокошките-носачки не е регистрирано, като при по-високите дози на зеолита с 8-20% в повечето случаи се наблюдава понижаване на продуктивността, дори под граница от 16%.

Положителният ефект при дохранване и стимулиране с клиноптилолит е регистриран в отглеждането на водоплаващи птици, както и при пуйки. При хранене на патиците,  нарастване на живото тегло  се увеличава в различни варианти,  средно с 4,0%; разходите за храна са намалели с 11-13%, при дохранване на гъски нарастване на живото тегло  се увеличава с 7,68%. Изпитвано е влиянието на зеолити при храненето на пойни и декоративни птици.

Установено е, че клиноптилолит в дозата от 6% не е вреден за домашни птици и не влияе върху  състава на аминокиселини на масата.

Увеличена е биологичната стойност на масата, наблюдава се увеличаване на мазнините за сметката на по-високо съдържание на най-ценените ненаситени мастни киселини. Качеството на месото не се е променило при продължително хранене. В месото се е увеличило съдържание на желязо с 1,5 пъти и на калций; съдържание на калий и фосфор не се е променило.

Рибарство

Скали, съдържащи клиноптилолит в рибарството се прилагат по отношение на храненето, за почистване на вода от амониеви йони и в други области. Амониеви йони са токсични за риби. В развъдници за риба неговото съдържание не е необходимо да надвишава 0,05 мг/л. Източници на амониев азот в развъдниците за риба се явяват разложените хранителни остатъци и рибните екскременти при отглеждането им в ограничени водни резервоари и слабо течащи сладководни басейни, особено при интензивна технология с висока плътност. Клиноптилолит притежаващи висок афинитет към амониеви йони, прилага за усвояване на амониев азот и други токсични компоненти в Япония, бившия СССР и други страни при развъждането на шарани, пъстърви и змиорки, чрез премахване на амониев азот се повишава устойчивостта на рибите към болести, оцеляване, индивидуално нарастване на живото тегло. При филтриране на водата чрез клиноптилолит,  инкубация на хайвер на шаран и пъстърва в затворени системи, както и оцеляването на ларви на риби е увеличено  до 2,5 %.

Широко използване на клиноптилолит се наблюдава и като хранителна добавка в храните за разнообразни риба. Ефектът на зеолит върху растежа и продуктивността на риби в известна степен е аналогичен с неговия ефект върху животни и птици.

Според резултатите от някои тестове, оптималната доза на клиноптилолит в храна за риби прави 4-5% с размера на зърно до 1,0 мм.

При добавяне на 4% скала, съдържаща клиноптилолит в храната, намалява не заболеваемостта на млад шаран е подобрено с 16-17,5%, индивидуално нарастване на живото тегло е увеличено с 10,0-18.0%, общото нарастване на живото тегло с 24.8 до 72.1%, разходите за  хранене са намалели с 10,1 до 40%, повишена е устойчивост на студа при младите риби. При същата доза използвана при шарани на една, две и три годишна възраст, наблюдава се намалява не заболеваемостта с 3 – 17,5%, индивидуално нарастване на живото тегло е увеличено с 3,0 до 19,5%, разходите за храна са били понижени с 9,0 до 40,0%. По този начин, същото положително въздействие на клиноптилолит е регистрирано и при развъждане на пъстърва. Максимална ефективност на клиноптилолита е установена при отглеждане на риби в топлите промишлени води, изхвърляни от ТЕЦ и промишлени предприятия.

При развъждане на риби с помощта на фуражи, съдържащи зеолит в слабо течащи сладководни басейни се наблюдава намалено съдържание на азот и амониев нитрат във водата.

При транспортиране на млада риба в закрити басейни, клиноптилолит   понижава съдържанието на токсични компоненти във водата и увеличава оцеляването.

Органолептична оценка на риба, развъждана при използване на храна с добавка на клиноптилолит, показва добър вкус и други параметри за качество. Наблюдавани са някои промени в състава на аминокиселини, мазнини и в съдържанието на микроелементи.

0
    0
    Твоята Количка
    Празна КоличкаОбратно в Магазина