Гинекологични инфекции

Прилагането на зеолит в гинекологията показва много добри резултати при различни бактериални и вирусни инфекции, включително HPV (човешки папиломен вирус), както и нарушения на стойностите на CIN (цервикална интраепителна неоплазия).

Tags: