Белодробни болести

Зеолитът повишава дифузионния капацитет на белите дробове и показва положителен ефект при  респираторен дистрес синдром при възрастни, астма, кистозна фиброза, белодробен емфизем и бронхопулмонални нарушения.

Tags: