Wait when page loaded

02 4445333; 0884176777 ЗА ПОРЪЧКА НАД 69лв БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!

office@zeolife.bg

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „АКАУНТИНГ ЕНД ЛИГЪЛ ХАУС“ ЕООД, наричан за кратко ТЪРГОВЕЦ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина zeolife.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.zeolife.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. АКАУНТИНГ ЕНД ЛИГЪЛ ХАУС ЕООД се отнася много сериозно към опазването на вашите лични данни и не ги продава, отдава под наем или предоставя на трети лица при каквито и да е условия.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.zeolife.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

След кликане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в пазарската количка. Ако са изпълнени условията на плащане, това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

АКАУНТИНГ ЕНД ЛИГЪЛ ХАУС ЕООД не носи отговорност при неправилно попълнени лични данни като адрес, телефон за контакт и e-mail.

Потребителят има право да се откаже от поръчаната стока в срок от 15 работни дни от получаването й в случай, че стоката не е използвана, не е нарушена цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена като са спазени условията от чл. 55 от ЗЗП.

Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в   български левове с ДДС.

Всички имена, знаци и символи на продукти са търговски марки или са защитени от авторското право или са притежание на техните собственици.

Условия на доставка

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
Всички доставки извършени с куриер имат застраховка. Веднага след  доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. Рекламации ще се приемат само в момента на предаването на пратката от куриера.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Условия за връщане на стока

Могат да бъдат връщани всички стоки, закупени от фирма АКАУНТИНГ ЕНД ЛИГЪЛ ХАУС ЕООД, в рамките до петнадесет дни след продажбата, ако те не са употребявани, ако са във оригиналната опаковка и без дефекти по тях.

Моля, проверявайте стоките в момента на закупуването им или при получаването от доставчик или куриер, и сигнализирайте в случай на проблем.

Също така имайте предвид, че стоките които получавате по куриер са застраховани.

АКАУНТИНГ ЕНД ЛИГЪЛ ХАУС ЕООД

0
    0
    Твоята Количка
    Празна КоличкаОбратно в Магазина